Bỏ qua đến nội dung chính
Trợ giúp

Máy chủ chuyên dụng

Kiểm soát hoàn toàn với truy cập gốc trong khi bạn vẫn có thể tận hưởng máy chủ vật lý mạnh mẽ và linh hoạt SSD hay cấu hình dung lượng lưu trữ HDD.

*Giá có bao gồm các khoản thuế áp dụng và phí ICANN.