Bỏ qua đến nội dung chính
Trợ giúp

Đăng ký miền

Mỗi tên miền đi kèm với mọi thứ bạn cần để hiện diện trực tuyến.

  • Chuyển tiếp và ẩn miền: Chuyển bất kỳ tên miền nào bạn sở hữu sang website của bạn. Bất cứ ai gõ tên miền đó vào trình duyệt cũng sẽ được đưa ngay đến website của bạn.
  • Khóa miền: Khóa miền sẽ ngăn chặn chuyển giao quyền sở hữu miền một cách vô tình hay cố ý và ngăn bất cứ ai chuyển hướng máy chủ tên miền của bạn.
  • Kiểm soát DNS tuyệt đối: Quản lý hồ sơ máy chủ tên miền (DNS) của bạn và cài đặt email, FTP, miền phụ và vị trí website – tất cả từ một bảng điều khiển
  • Thay đổi đăng ký: Gán tên miền của bạn cho người khác hoặc thay đổi thông tin liên hệ cho miền của bạn trực tuyến bất cứ lúc nào.
  • Cảnh báo trạng thái: Theo dõi trạng thái miền của bạn và nhận cảnh báo ngay lập tức nếu có thay đổi.
  • Bảo vệ tự động gia hạn: Không cần theo dõi ngày hết hạn nhưng vẫn chắc chắn bạn gia hạn đúng lúc! Tự động gia hạn giữ miền, dịch vụ lưu trữ, trình dựng website và các sản phẩm khác ở theo tên đăng ký của bạn và dưới sự kiểm soát của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm dành cho miền

  • Tiết kiệm đặc biệt chỉ áp dụng cho năm đầu tiên đăng ký. Bạn phải mua toàn bộ phần này để đủ điều kiện hưởng tiết kiệm đặc biệt.
  • Giá cuối cùng có thể khác biệt vì giảm giá, phí và khuyến mại phụ.
  • Sản phẩm sẽ được tự động gia hạn cho đến khi bị hủy. Bạn có thể tắt tính năng tự động gia hạn bằng cách truy cập vào tài khoản của mình.
  • Thay đổi đăng ký có thể yêu cầu một khoản phí đối với một số miền nhất định.

*Giá có bao gồm các khoản thuế áp dụng và phí ICANN.