Bỏ qua đến nội dung chính
Trợ giúp

Chuyển miền

Hãy xem tất cả tính năng tuyệt vời bạn có được:

 • Chuyển tiếp và ngụy trang miền

  Chuyển hướng mọi tên miền bạn sở hữu đến website của bạn — sau đó, bất cứ ai gõ tên miền đó vào trình duyệt cũng sẽ được đưa ngay đến website của bạn.

 • Khóa miền

  Ngăn chặn chuyển giao quyền sở hữu miền một cách vô tình —hay cố ý —và bất cứ ai chuyển hướng máy chủ tên miền của bạn.

 • Kiểm soát DNS tuyệt đối

  Quản lý hồ sơ máy chủ tên miền (DNS) của bạn và cài đặt email, FTP, miền con và vị trí của website—tất cả từ một bảng điều khiển.

 • Thay đổi đăng ký

  Gán lại tên miền của bạn (yêu cầu tính phí) hoặc thay đổi thông tin liên hệ cho miền của bạn.

 • Cảnh báo trạng thái

  Giám sát trạng thái của miền. Chúng tôi sẽ cảnh báo bạn ngay lập tức nếu có thay đổi gì hay chúng tôi phát hiện có thao tác đáng ngờ nào.

Hoàn thành các bước sau với nhà đăng ký hiện tại của bạn:
 • Mở khóa tên miền.
 • ‌‌Lấy mã ủy quyền (còn được gọi là mã EPP hoặc khóa chuyển)
 • Xác thực rằng thông tin liên hệ của quản trị viên là chính xác.
 • Bước này quan trọng vì email có liên quan đến quá trình chuyển sẽ được gửi đến địa chỉ email của quản trị viên. (Ngoại trừ đối với các miền .au, mà tất cả các thông tin về chuyển miền sẽ được gửi đến email của người liên hệ đăng ký.)
 • Hủy bỏ việc Đăng ký được bảo vệ hay việc Đăng ký riêng nếu bạn có.

*Giá có bao gồm các khoản thuế áp dụng và phí ICANN.