Bỏ qua đến nội dung chính
Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ VPS

Được kiểm soát hoàn toàn với dịch vụ lưu trữ VPS có cung cấp SSD mà mang đến cho bạn toàn quyền truy cập gốc và bảng điều khiển tùy chọn, các bản sao lưu với giám sát hiệu suất, lưu lượng truy cập không giới hạn và đảm bảo thời gian hoạt động 99.9%.

*Giá có bao gồm các khoản thuế áp dụng và phí ICANN.